دفتر ازدواج وطلاق شرعی آنلاین

سایت همسر یابی دائمی و موقت (صیغه) در کشورهایی اروپایی, آمریکایی و سرارسر جهان
نوت
  1. کسی که درخواست طلاق یک طرفه می کند باید به ترتیب زیر عمل کند.
  2. همسر خودرا  معرفی نموده شماره تلفن اورا بدهد  تا امکان تماس با او فراهم شود..
  3. خودش را نیز به طور کامل معرفی کند تا اطمینان حاصل شود.
  4. اگر متقاضی طلاق مرد است، باید آمادگی برای پرداخت مهریه زن وبرخی از ادعاهای مالی اورا داشته باشد واگر متقاضی طلاق زن است، باید آمادگی بخشیدن مهریه خودرا داشته باشد.
  5. مبلغ 500 یورو پرداخت نماید ..
  6.  اگر کسی دروغ گفته باشد ویا دفتر ازدواج وطلاق  را فریب داده باشد و یا برخی از اسناد و شرایط را مخفی نموده باشد مسولیتش بر عهده اوست و مبلغی را که پرداخت نموده است برگردانده نمی شود.

اگر دارای شرایط فوق می باشید، فرم ذیل را تکمیل وارسال کنید ونیز ازطریق پیامک به شماره زیر خبر دهید.

+33647418077

درخواست طلاق یکطرفه

لطفا ابتدا به سیستم وارد شوید و در صورت نداشتن حساب کاربری، روی دکمه عضویت کلیک کنید.