دفتر ازدواج وطلاق شرعی آنلاین

سایت همسر یابی دائمی و موقت (صیغه) در کشورهایی اروپایی, آمریکایی و سرارسر جهان
نوت
  1. کسی که درخواست طلاق یک طرفه می کند باید عضو سایت همسر یابی عشق حلال باشد.
  2. بتواند  همسر خودرا  معرفی نموده شماره تلفن اورا بدهد  تا امکان تماس با او فراهم شود.
  3. یک نفر از خویشان یا دوستان همسر خودرا معرفی کند و شماره تلفن اورا بدهد تا به عنوان داور یا نماینده از طرف همسر او قرار داده شود.
  4. یک نفر از خویشان یا دوستان خودرا نیز  معرفی نموده شماره  تماسش را بدهد  تا به عنوان داور از طرف خودش( متقاضی طلاق) قرار داده شود.
  5. اگر متقاضی طلاق مرد است، باید آمادگی برای پرداخت مهریه زن وبرخی از ادعاهای مالی اورا داشته باشد واگر متقاضی طلاق زن است، باید آمادگی بخشیدن مهریه خودرا داشته باشد.
  6. مبلغ 500 یورو پرداخت نموده باشد.
  7. کسانی که درخواست طلاق یک طرفه را دارند باید شرایط را دقیقا رعایت کنند واگر شرایط ناقص باشد امکان رسیدن به نتیجه وجود ندارد؛ ولی در صورتی که شرایط ذکر شده رعایت شود نتیجه صد درصد حاصل می شود.
  8. برای رسیدن به نتیجه مثبت، معرفی چهار نفر وامکان تماس با آنان ضروری است
  9.  اگر کسی دروغ گفته باشد ویا دفتر ازدواج را فریب داده باشد و یا برخی از اسناد و شرایط را مخفی نموده باشد مسولیتش بر عهده اوست و مبلغی را که پرداخت نموده است برگردانده نمی شود.

اگر دارای شرایط فوق می باشید، فرم ذیل را تکمیل وارسال کنید ونیز ازطریق پیامک به شماره زیر خبر دهید.

+33781344074

درخواست طلاق یکطرفه

لطفا ابتدا به سیستم وارد شوید و در صورت نداشتن حساب کاربری، روی دکمه عضویت کلیک کنید.