دفتر ازدواج وطلاق شرعی آنلاین

سایت همسر یابی دائمی و موقت (صیغه) در کشورهایی اروپایی, آمریکایی و سرارسر جهان
کمیته نظارت

اعضای کمیته نظارت عبارتند از چند نفر از علمای دینی وحقوقدانان اسلامی که فعالیت سایت را از لحاظ شرعی وحقوقی و رعایت قوانین و جلوگیری از تخلفات نظارت می کنند

دوستانی که از سایت عشق حلال در جهان غرب، شکایت یا انتقاد دارند ویا می خواهند مطلبی را بیان کنند ویا از تخلفی گزارش بدهند می توانند با کمیته نظارت سایت درمیان بگذارند.

ارسال پیام به کمیته نظارت

مشخصات گزارش دهنده
مشخصات طرف مقابل
گزارش